HRAT, s.r.o.
Nám. TGM 383, 739 61 Třinec
tel.: 558 321 280, fax.: 558 321 300
e-mail: prilezitosti@hrat.org, www.hrat.org
 Přihlášení jméno:


heslo:

[CNW:Counter] úvodní strana Vítejte na stránkách informačního systému
PŘÍLEŽITOSTI - monitoring finančních zdrojů
IS Příležitosti Vám poskytuje aktuální informace o dotačních zdrojích na regionální,
národní i evropské úrovni pro obce a města, neziskové organizace a podnikatelské subjekty.
IS Příležitosti nabízí možnost vyhledávání dotačních zdrojů dle statutu žadatele,
dle oborových oblastí a dle termínů uzávěrky přihlášek.
K vybraným dotačním titulům je zpracováno expertní doporučení rozvojové agentury HRAT Třinec.
Vzhledem k široké škále dotačních titulů v ČR i EU není schopen IS garantovat absolutní přehled o možných zdrojích.
Aktualizace informací v systému probíhá průběžně, minimálně dvakrát měsíčně.

 Nositelem IS PŘÍLEŽITOSTI je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.
Zpracovatelem a provozovatelem systému je Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o..
© HRAT, s.r.o.